Altijd 45 buiten de bebouwde kom!

Regelmatig ontvang ik in de Kronkelroutes.nl e-mail vragen over hoe hard je met een brommobiel mag rijden binnen en buiten de bebouwde kom en ook op social media als Facebook zie je de vraag regelmatig langskomen. Tijd om dat eens duidelijk te krijgen dus.

Op wegen binnen de bebouwde kom mag je als brommobilist 40 km per uur rijden tenzij anders is aangegeven. Zo mag je op wegen binnen de bebouwde kom waar een maximumsnelheid van 60 of 70 km per uur geldt zelf in je brommobiel 45 km per uur rijden.

Buiten de bebouwde kom mag je maximaal 45 km per uur rijden op N-wegen waar het is toegestaan voor brommobielen. Harder mag niet, de wet geeft geen ruimte voor speling hierin. Ook het argument ‘om mee te kunnen komen met het overige verkeer’ maakt dat niet anders. In het RVV is namelijk de mogelijkheid opgenomen om in te kunnen halen waar dat nodig is. De uitleg hiervan zie je hieronder.

Dit is een F1 verkeersbord en heeft de volgende uitleg:

Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen.

Eronder is het OB101 onderbord te zien met een pictogram of tekst maar met dezelfde betekenis:

Inhalen tractoren en brommobielen toegestaan.

Dat een hogere snelheid van een brommobiel in de praktijk soms gedoogd wordt is een ander verhaal en je kan er geen rechten aan ontlenen. Voor zowel binnen als buiten de bebouwde kom geldt namelijk dat als je te hard rijdt je daarvoor beboet kan worden. En als je met een geconstateerde te hoge snelheid met je brommobiel bij een ongeval betrokken raakt de verzekering niet zal uitkeren.

Los van wettelijke snelheidsbeperkingen is het ook goed om te weten dat een brommobiel specifiek gebouwd wordt voor maximum snelheden van 45 km per uur, dat is waar de wet op doelt met de zogenaamde constructiesnelheid. Het buizenframe, de bevestiging van het motorblok en de aandrijftrein zijn niet gemaakt voor hogere snelheden en rij je toch (aanzienlijk) harder dan kan dit onherstelbare schade aan je brommobiel veroorzaken.

In alle gevallen is en blijft het jouw eigen verantwoordelijkheid.