De aantoonbare bestemming

Dit blog is een aanvulling op het blog Uitgezonderd bestemmingsverkeer.

Een probleem waar je als brommobilist weleens tegenaan loopt is dat je door een gebied moet rijden waarbij is aangegeven dat gemotoriseerd verkeer geen doorgang heeft, tenzij je jouw bestemming in dat gebied kan aantonen.

En dat kan nog best wel lastig zijn. Want ook al heb je hier met jouw brommobiel recht van doorgang omdat dit de enige route is naar jouw bestemming, dat is slechts theorie.

Wanneer je staande gehouden wordt en je moet aantonen dat je geen alternatieve route hebt om je bestemming te bereiken is dat nog geen ‘aantonen’ en eindigt de discussie met de agent vrijwel altijd in een proces verbaal.

Het bord met de tekst “uitgezonderd aantoonbare bestemming” is een variant op het onderbord RVV OB108 met de tekst “uitgezonderd bestemmingsverkeer” (zie ook het blog Uitgezonderd bestemmingsverkeer) en wordt voor zover bekend op drie plaatsen in Nederland gebruikt (Alphen-Chaam, Nieuwersluis en Zundert). Anders dan de verplichting die je hebt om te verklaren dat je bestemming zich binnen het gemarkeerde gebied bevindt moet je in dit geval ook kunnen aantonen dat je bestemming binnen het gebied is, nèt iets anders dus.

Het bord wordt met deze exacte tekst niet omschreven in de RVV maar mag plaatselijk aangepast worden aan de hand van de APV. Het kan dus gebeuren dat je de doorgang wordt geweigerd wanneer door de politie handhaving wordt toegepast, dat geldt overigens ook bij het officiële bord.

Je kan daar iets aan doen door een alternatieve route op te zoeken waar je wel met je brommobiel mag rijden. Tips voor hoe je dat kan doen lees je hier.

Bekijk ook Verkeersborden, een handig overzicht van de verkeersregels en verkeersborden met de betekenis er van.

Artikel 1 lid 2 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) geeft voor bestemmingsverkeer de volgende definitie:

“bestuurders wier reisdoel één of meer bepaalde percelen betreft die zijn gelegen aan of in de directe nabijheid van een weg met een door verkeerstekens aangegeven geslotenverklaring voor bepaalde categorieën bestuurders en die slechts via deze weg zijn te bereiken alsmede bestuurders van lijnbussen”. Het RVV 1990 geeft ook nog een nadere toelichting op het begrip percelen: “Een Perceel kan een gebouw, een terrein of een stuk grond zijn”.

Kortom, bij bestemmingsverkeer moet het perceel aan die straat het eind- of tussendoel zijn.