De kentekenplaat op jouw brommobiel

Nieuwe brommobielen worden meestal afgeleverd met de merknaam op de voorkant.

Op een brommobiel wordt op de achterkant je kentekenplaat getoond, op de voorkant mag dat kenteken niet gevoerd worden zegt de wet.

In de praktijk zie je vaak creatieve oplossingen met kentekenplaten aan de voorkant en achterkant waarbij diverse kleuren worden gebruikt (wit, blauw, groen).

Op de achterkant zie je vaak een gele of witte plaat en dan in combinatie met het oorspronkelijke kenteken van je voertuig.

De kentekenplaat aan de voorkant is niet verboden bij de wet, wel is vastgesteld dat de kleur geel daarvoor op een brommobiel niet is toegestaan.

Wanneer je op de voorkant een kentekenplaat voert (wat handig kan zijn), dan mag deze niet verlicht zijn. Er is geen regel in het RVV die bepaalt of het verlichten ervan specifiek verboden is dan dat er geen verlichting op het voertuig mag worden aangebracht anders dan de door de fabrikant geleverde verplichte en goedgekeurde verlichting.

Over de kentekenplaat en verlichting op de achterkant gaat het verder in dit blog. Officieel mag ook daar geen andere kentekenplaat getoond worden dan de bij het voertuig behorende officiƫle plaat. Maar wat mag daar nou wel en wat mag niet? Om dat duidelijk te maken laat ik je een stukje van het RVV zien.

Uittreksel Wegenverkeerswet 1994 (niet de complete artikelen)

Artikel 40
   1. Het kenteken dient behoorlijk zichtbaar op of aan het motorrijtuig of de aanhangwagen aanwezig te zijn.
   2. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels vastgesteld omtrent de inrichting, het aanbrengen en de verlichting van het kenteken en worden regels vastgesteld omtrent de kentekenplaat en de onderdelen daarvan, alsmede de daarop aan te brengen merken.
   3. Bij ministeriƫle regeling worden nadere regels vastgesteld ter uitvoering van het bepaalde krachtens het tweede lid.
Artikel 41
   1. Het is verboden:
    • a. op een motorrijtuig of een aanhangwagen enig teken of middel aan te brengen of te doen aanbrengen met het oogmerk de herkenning, daaronder begrepen de herkenning met behulp van technische voorzieningen, van het ingevolge artikel 40 gevoerde kenteken te bemoeilijken;

Toegegeven, het staat er voor de gewone verkeersdeelnemer niet heel erg duidelijk maar wat zeker is: De originele kentekenplaat moet verlicht zijn door middel van de door de fabrikant aangebrachte kentekenverlichting op het voertuig. Je kentekenplaat mag dus niet onverlicht zijn of verplaatst naar een plek op het voertuig waar deze niet verlicht wordt (door de kentekenverlichting).

Foto: Alain Ketelslegers

Dit mag dus niet, Fien is niet ok

Waarom nou dit blog? Soms wordt hierop gehandhaafd door de politie en dit kan een forse boete opleveren. Een gewaarschuwd mens …

De complete wetsartikelen in dit blog vermeld vind je via deze link:
Wegenverkeerswet 1994 artikel 40 en 41

Delen:

Geef een reactie