Een MMBS is géén Brommobiel

Wat is een MMBS?

Je ziet ze vaker op landwegen dan op normale wegen want officieel mogen ze maar 45 km/u. De benaming is MMBS, Motorrijtuig Met Beperkte Snelheid maar ze worden ten onrechte weleens voor brommobiel versleten. Je herkent ze aan de grote oranje driehoek op de achterkant (verplicht) en het kenteken dat het getal 45 vermeld: MM-BS-45. Onder jongeren zijn ze heel populair want de regels die voor een gewone personenauto gelden, zijn niet van toepassing op een MMBS.

Een MMBS is een normaal voertuig waarvan de transmissie zodanig is aangepast dat de snelheid van het voertuig beperkt is, op de website van het RDW lees je de regels. Zo’n voertuig mag je zonder origineel uitgegeven kenteken op landbouwgrond en landbouwroutes gebruiken. Om deze voertuigen toch herkenbaar te maken zijn ze allemaal voorzien van dezelfde kentekenplaat: MM-BS-45.

Voor een MMBS is -net als voor de tractor- een T-rijbewijs nodig wanneer je met zo’n voertuig op de openbare weg wil rijden, voor rijden op eigen terrein is dat niet verplicht.

De praktijk

Tot zover de theorie, en dan nu de praktijk.

In de praktijk blijkt vaak – en hier in dit geval aan de hand van mijn eigen ervaring- dat de maximum snelheid die de wet stelt aan een MMBS niet wordt aangehouden door bestuurders ervan. En dat zag ik weer eens een paar dagen geleden, laten we eens kijken naar de dashcam registratie.

Gevaarlijk?

Op 18 seconden in onderstaand filmpje (de tijd is dan 12:43:54 in het filmpje) is mijn eigen snelheid 45 km/u. Je ziet echter dat op dat moment het MMBS overtuig al heel snel op mij uitloopt en binnen enkele seconden al in de verte verdwenen is.

Naar mijn mening zou het gebruik ervan op deze manier aangepakt moeten worden, er is niet voor niets een rijbewijsplicht voor de openbare weg voor motorvoertuigen. Op deze manier kan een jongere vanaf 16 jaar zonder rijervaring en AM-, of B-rijbewijs toch de openbare weg op met het risico op ongevallen.