Het Paard van Troje

Het Paard van Troje

Pictogrammen op officiële verkeersborden in het RVV staan voor een groep verkeersdeelnemers en niet noodzakelijk alleen het afgebeelde voertuig.

De onderborden, bepaald door APV in samenwerking met wegbeheerder filtert dan uit die groep de uitzondering d.m.v. een pictogram of tekst maar op het onderbord wordt dan wél exact het vermelde of getoonde voertuig bedoeld.

Omdat er geen bord meer in het RVV is voor ruiters wordt nu op diverse plaatsen in Nederland deze combinatie weergegeven om alléén de ruiter te weren van het wegdeel.

Definitie van C9 (het bovenste bord):

Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen.

Hier mogen auto’s, vrachtauto’s, bussen rijden en als uitzondering ook tractoren, bromfietsers, fietsers, gehandicaptenvoertuigen én brommobielen wel doorrijden, de rest (ruiters te paard en door paarden voortbewogen wagens) niet.

Waarom dan toch de brommobiel wel?

Omdat deze de regels voor auto’s dient te volgen, deze worden op de borden niet getoond maar mogen wél doorrijden. Dus óók de eveneens niet vermelde brommobiel.

Het échte Paard van Troje is hier dus de brommobiel!


(Advertentie)
Bekijk de nieuwste Ligier JS60 op www.ligiergroup.nl