Inhalen op N-wegen

Inhalen op N-wegen, een lesje voor automobilisten deze keer

Voor deze website ben ik veel op de weg en moet ik vaak op N-wegen rijden. Natuurlijk besef ik dat mijn snelheid een stuk lager is dan van het overige verkeer en ik word dan ook vaak ingehaald, soms met visuele en auditieve signalen gepaard om het maar netjes uit te drukken. Maar soms heb je geen keus en is een N-weg de enige manier om van A naar B te komen met een brommobiel.

Ingehaald worden in je brommobiel

Het is natuurlijk belangrijk dat je goed oplet in het verkeer en dat geldt ook voor N-wegen. Kijk regelmatig in je spiegels, houdt het midden van je baanvak aan en ga vooral niet uiterst rechts rijden. Op die manier geef je anderen weliswaar meer kans om je in te halen maar het is niet veilig en je hebt het volste recht om er te zijn (behalve natuurlijk als je een C9 verkeersbord passeert). Een ander dingetje is om je vooral niet te gaan ergeren aan overige verkeersdeelnemers die jou (gevaarlijk) inhalen, jouw eigen veiligheid is jouw eerste zorg.

De praktijk

In de praktijk zal je merken dat inhalen niet altijd even goed gaat maar gelukkig niet vaak echt mis. Toch is het soms op het nippertje zoals je in de video hieronder kan zien. In de eerste seconden zie je een auto inhalen en rechts op een enorme tractor afrijden. Wat je niet kan horen is wat ik wel hoorde, de snoeiharde luchthoorn op de tractor, de chauffeur ervan vond het op z’n zachts gezegd niet grappig. Ook inhalen vlak voor een spoorwegovergang is niet toegestaan (op 0:20 in de video). De drie automobilisten die na de spoorwegovergang inhalen doen dat netjes en veilig.

Verkeersregels, verkeersborden en belijning

Om alles (letterlijk) in goede banen te leiden zijn er verkeersregels die met verkeersborden en wegbelijning worden aangegeven. De de video en de afbeelding onderaan dit blog laten situaties zien die ik hieronder zal uitleggen.

Onderbroken dubbele middenstreep

Op N-wegen is in de meeste gevallen de middenstreep dubbel uitgevoerd om per wegvak aan te kunnen geven wanneer je mag inhalen.

Doorgetrokken dubbele middenstreep

Op wegdelen die een dubbele doorgetrokken middenstreep hebben is het voor verkeer in beide richtingen niet toegestaan om in te halen.

Doorgetrokken en onderbroken middenstreep

Op wegdelen waar maar één van de twee middenstrepen is onderbroken mag het verkeer aan de kant waar deze is onderbroken inhalen, verkeer op de andere wegbaan mag dit niet.

Inhaalverbod

In combinatie met de dubbele doorgetrokken streep zie je vaak een F1 verkeersbord langs de weg wat een inhaalverbod tussen personenauto’s aangeeft maar ook geldt voor het inhalen van brommobielen.

Gelijkvloerse spoorwegovergang (uitzondering)

Soms komt het voor dat je op een N-weg een gelijkvloerse spoorwegovergang tegenkomt. In de wegdelen ervoor en erna gelden andere regels. Zo zal je kunnen zien dat de borden die de spoorwegovergang aanduiden met drie, twee en één streep (met elke streep wordt 80 meter lengte bedoeld) ook een verandering in de middenstreep aangeven. Vóór de overgang is de streep aan jouw kant doorgetrokken wat betekent dat voor jouw baanvak een inhaalverbod geldt. Pas na de spoorwegovergang kan deze weer onderbroken zijn en meestal voor één baanvak. Vanaf 160 meter (twee strepen) voor de overgang is het op een N-weg niet toegestaan om in te halen, zie ook het F1 verkeersbord! Dit geldt voor alle verkeersdeelnemers.