Tijd voor een aanpassing in het RVV voor brommobielen?

Nu de brommobiel steeds meer haar plek verovert in het verkeer in Nederland en veel vaker wordt gezien op de weg is het nu misschien het moment om de vraag te stellen: Is het tijd voor een aanpassing in het RVV voor brommobielen?

Huidige positie in RVV

De meeste regels voor brommobielen zoals ze nu in het RVV zijn vastgelegd zijn gebaseerd op de positie van de brommobiel in de tijd dat deze nog zonder kenteken met een bromfietscertificaat gereden mochten worden.

In het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens wordt de brommobiel in technische zin onder de bromfietsen geclassificeerd maar is het in elk ander opzicht een auto volgens de wet. Aan de ene kant word je geacht je als bromfietser te gedragen in het verkeer maar neem je ongeveer dezelfde ruimte in als een gewoon motorvoertuig en moet je volgens het RVV aan diezelfde regels houden als voor motorvoertuigen bedoeld.

Redelijk Verwarrende Verkeersborden

Bekijk de regels eens op de pagina Verkeersborden. Bij het verkeersbord C12 doen we mee met de personenauto terwijl we op andere momenten met de tractor moeten meedoen op het C09 verkeersbord. Sommige politieagenten denken dat we op het fietspad moeten rijden en anderen verbieden je te rijden op wegen waarlangs een C15 verkeersbord staat welke bedoeld is voor bromfietsers en fietsers. Er zijn er ook die beweren dat je op geen enkele 80km-weg mag rijden. Dat is natuurlijk verwarrend.

Gezien het inmiddels steeds grotere percentage brommobielen is het naar mijn mening nu tijd om ook in de Nederlandse verkeerswetgeving een wijziging in het voordeel van de categorie brommobielen te gaan creëren. Met nieuwe verkeersborden en een nieuw pictogram (brommobiel pictogram als SVG bestand, rechtenvrij) zodat de rechten en plichten van de bestuurder van een brommobiel een geheel eigen plek krijgt in het verkeer en het voor hen maar ook voor handhaving (politie) duidelijk is wat er van hen verlangd wordt.

Het voorstel

Een aanpassing in het RVV waardoor het onderbord OB65 altijd geldt voor zowel tractoren als brommobielen. Nu is dat nog verschillend en mag per geval het bord worden vormgegeven zoals dit ook al wordt gedaan bij de tractor (met of zonder pictogram). Het voorstel is om de borden overal in Nederland gelijk er uit te laten zien zoals hieronder te weergegeven.

Wat zijn de voordelen?

  1. Verhoging van de veiligheid van alle verkeersdeelnemers
  2. Duidelijker positie in het verkeer
  3. Transparanter aangeven van beschikbare wegen

Een praktijkvoorbeeld van een veel voorkomende verwarrende situatie: U wilt hier doorrijden, mag dat?

Ik denk dat het tijd wordt om dit onderwerp op de politieke agenda te krijgen in Den Haag en heb hiervoor een e-mail naar een bekende politicus gestuurd. We wachten nu op een reactie, wordt vervolgd.

Delen:

Geef een reactie