Tijd voor een aanpassing in het RVV voor brommobielen?

Ik kom er toch nog even op terug, de wens om de regels te veranderen. Die wens is namelijk niet alleen van mij maar van heel veel brommobilisten in Nederland.

De brommobiel verovert steeds meer haar plek in het verkeer in Nederland. En met ruim 18.000 brommobilisten in Nederland (bron: CBS) is het denk ik nog steeds het juiste moment om nogmaals de vraag te stellen aan de politiek: Is het tijd voor een aanpassing in het RVV voor brommobielen?

Huidige positie in RVV

De meeste regels voor brommobielen zoals ze nu in het RVV zijn vastgelegd zijn gebaseerd op de positie van de brommobiel in het verkeer in de tijd dat deze nog zonder kenteken met een bromfietscertificaat gereden mochten worden.

In het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens wordt de brommobiel in technische zin onder de bromfietsen geclassificeerd maar is het in elk ander opzicht een auto volgens de wet. Aan de ene kant word je geacht je als bromfietser te gedragen in het verkeer maar neem je ongeveer dezelfde ruimte in als een gewoon motorvoertuig en moet je volgens het RVV aan diezelfde regels houden als voor motorvoertuigen bedoeld. En als de verkeerswet al verwarrend is op dit vlak dan is de praktijk dat nog veel meer.

In de praktijk

Situatie 1

In het dagelijks leven kom je veel verschillende toepassingen tegen van het C09 verkeersbord al dan niet in combinatie met een onderbord.

De meest voorkomende situatie zie je hier in Situatie 1. Hier zijn brommobielen niet toegestaan. Omdat deze wegen uitnodigen om harder dan toegestaan te rijden is het daar nu nog niet wenselijk om dit alsnog toe te staan zonder aanpassingen aan die snelheid.

Situatie 2

Dan zijn er nog wegdelen van N-wegen waar de snelheid 80km/u is maar er een uitzondering wordt gemaakt voor brommobielen zoals je hier Situatie 2 ziet. Hoewel het is toegestaan om hier met een brommobiel te rijden is het soms gevaarlijk, bijvoorbeeld door het inhaalgedrag van overige weggebruikers en het snelheidsverschil met hen.

Een voorbeeld van een veel voorkomende verwarrende situatie: U wilt hier doorrijden, mag dat?

De mogelijkheden

Een brommobiel mag op elke weg rijden waar tot 70 km/u mag worden gereden en op elke 80km/u weg waar geen expliciet verbod geldt of waar een uitzondering wordt gemaakt door middel van de combinatie C09 verkeersbord en de onderborden OB55 of OB65.

Wanneer er waar mogelijk op provinciale wegen (N-wegen) de snelheid zou worden verlaagd naar 70km/u dan zou dit betekenen dat daar niet meer hoeft te worden verboden met het inmiddels beruchte C09 verkeersbord waar weer op uitgezonderd moet worden door er een OB65 verkeersbord onder te plaatsen. Het zou ook meteen een einde betekenen aan de vele varianten van onderborden die er in de praktijk bestaan. Waar nodig kunnen de situaties 1 en 2 in dit bericht gehandhaafd blijven maar met uniforme onderborden in plaats van de vele varianten.

Of met een nieuw pictogram: brommobiel pictogram als SVG bestand, rechtenvrij

Wat zijn de voordelen?

  1. Verhoging van de veiligheid van alle verkeersdeelnemers
  2. Duidelijker positie in het verkeer
  3. Eenvoudigere bewegwijzering
  4. Transparanter aangeven van beschikbare wegen
  5. Verbeterde mobiliteit voor brommobilisten
  6. Voordelen voor het milieu

Ik denk dat het tijd wordt om dit onderwerp op de politieke agenda te krijgen.