Vooruitgang

Gisteren werd er een reportage in het nieuws bij RTV Utrecht uitgezonden over Kronkelroutes.nl en de wens voor meer mobiliteit en vrijheid voor brommobilisten.

Zoals bij de meeste nieuws items is twee minuten te weinig om je hele verhaal te vertellen en er is dan ook flink geknipt in de hele opname hier in de weilanden achter de wijk Vathorst in Amersfoort. Een belangrijk deel van die opname kon dan ook helaas niet worden uitgezonden maar dat is niet erg.

Ik ben de redactie van RTV Utrecht hoe dan ook erg dankbaar voor de kans die zij mij gaven om mijn verhaal te vertellen en de essentie daarvan is absoluut overgekomen, ze hebben een prachtig item in elkaar gezet.

Nu, een dag later, is er bij mij toch wel de wens om dat missende stukje zelf weer te geven hier op mijn website. De verslaggever vroeg op een gegeven moment aan mij: “Kan je in korte punten vertellen wat de doelstellingen van Kronkelroutes.nl en dus van jou zijn waarmee je aan de slag wil naar de politiek?” en ik noemde toen deze drie punten op:

  • Openstellen van landwegen voor brommobielen
  • Snelheidsverlaging op N-wegen van 80 km/u naar 70 km/u of zelfs 60 km/u
  • Het C9 verkeersbord uit het straatbeeld waar mogelijk

En ik voel dat ik dit naar de politiek verantwoordelijk zal moeten motiveren, je kan tenslotte wel iets roepen en je wens uiten om iets te veranderen maar het zal wel degelijk onderbouwd moeten zijn.

Openstellen van landwegen

Als brommobilisten door de verkeerswet worden gedwongen om de tractor te volgen als langzaam verkeer dan is het logisch dat wij dan ook over landwegen moeten kunnen rijden. Veel landwegen zijn nu niet te gebruiken omdat er een verbod is op motorvoertuigen en een uitzondering voor bestemmingsverkeer.

Snelheidsverlaging op N-wegen

Waar geen C9 verkeersbord staat op een traject van een N-weg daar mogen brommobilisten rijden maar iedereen weet inmiddels van de gevaarlijke situaties die door het snelheidsverschil ontstaan. Kijk maar eens naar dit filmpje, het verschil tussen 45 km/u en 80 km/u is simpelweg erg groot en N-wegen nodigen automobilisten uit om zelfs harder dan toegestaan te rijden.

Het C9 verkeersbord uit het straatbeeld

Alleen in Nederland wordt dit verkeersbord gebruikt om brommobilisten te weren van een traject op een N-weg, in omliggende landen worden ze voor dat doel niet gebruikt. Ik snap dat een tractor met 25 km/u niets te zoeken heeft op een N-weg maar een brommobiel rijdt 45 km/u. Als de snelheid verlaagd zou worden op N-wegen, is de noodzaak voor het C9 verkeersbord verdwenen. Eigenlijk is daarvoor een snelheidslimiet van 70 km/u op een N-weg al genoeg.

Wat is nou het probleem?

Op veel N-wegen zijn wij gelijk aan de tractor en op veel landwegen zijn wij motorvoertuig. Dat klopt gewoon niet, op veel N-wegen worden brommobielen tegengehouden met een C9 verkeersbord en op veel landwegen gebeurt hetzelfde d.m.v. een C12 verkeersbord. De politiek moet dit veranderen en brommobielen in één categorie plaatsen die op beide wegen mag rijden of aanpassingen doen aan beide soorten wegen. Of allebei.

Politiek

Dingen veranderen kan ik niet alleen, daarvoor zijn andere mensen met meer invloed nodig, zoals politici. Zij zitten op de juiste plek en op het juiste tijdstip om daadwerkelijk iets te betekenen voor de burgers in Nederland. Mijn hoop is dat ze het waarmaken en we over niet al te lange tijd ook echt meer mobiliteit krijgen op de mobiliteit waar we recht op hebben. De voordelen heb ik al eens uitgelegd, het is nu tijd voor vooruitgang.