Vrijheid

De afgelopen dagen was het prachtig weer. Niet alleen om de blauwe luchten want het was een beetje bewolkt soms maar meer om de temperatuur, het was heerlijk warm met een briesje buiten.

Wanneer u, net zoals ik, houdt van de natuur en een fototoestel bezit dan gaat u er natuurlijk graag op uit. Een fijne website om de bijzonderheden uit de natuur te bezoeken is waarneming.nl waar u kunt zien waar u vogels, insecten en bloemen kan vinden (meestal de zeldzame verschijningen).

Als u op zo’n plek een fotograaf spreekt dan hoort u vaak “Ik mag hier eigenlijk niet met mijn auto komen.” of iets in die zin en dat klopt in de meeste gevallen, heel veel polders en landwegen zijn afgesloten voor auto’s en motoren. Met uw brommobiel wordt u vaak gedoogd in veel gebieden en dat is ook van toepassing op mensen met een voorkeur voor het fotograferen van de natuur. Hoe zit dat dan?

Twee categorieën

Voor bestemmingsverkeer en langzaam verkeer geldt in veel gevallen een uitzondering maar in welke categorie valt u dan met uw brommobiel als u uw fototoestel bij je hebt? Bent u langzaam verkeer of bestemmingsverkeer? Of bent u het allebei?

Een paar jaar geleden schreven wij hier al eens over: Uitgezonderd bestemmingsverkeer. Met uw brommobiel bent u op een landweg gelijk aan de auto en op een N-weg staat u gelijk aan de tractor, dit wordt met pictogrammen uitgebeeld op verkeersborden. Ziet u dus een C12 verkeersbord zonder een onderbord met een uitzonderingsregel op dat bord dan mag u daar niet doorrijden. Maar in de meeste gevallen zult u de uitzondering wel tegenkomen en dat is in uw voordeel.

Uw bestemming is de locatie van de waarneming waar u met uw camera naartoe op weg bent. Kijk maar:

Artikel 1 lid 2 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) geeft voor bestemmingsverkeer de volgende definitie:

“bestuurders wier reisdoel één of meer bepaalde percelen betreft die zijn gelegen aan of in de directe nabijheid van een weg met een door verkeerstekens aangegeven geslotenverklaring voor bepaalde categorieën bestuurders en die slechts via deze weg zijn te bereiken alsmede bestuurders van lijnbussen”. Het RVV 1990 geeft ook nog een nadere toelichting op het begrip percelen: “Een Perceel kan een gebouw, een terrein of een stuk grond zijn”.

Kortom, bij bestemmingsverkeer moet het perceel aan die straat of landweg het eind- of tussendoel zijn.

Een voorbeeld

Zo heeft Gemeente Putten nog niet zo lang geleden besloten dat er een weliswaar verbod geldt voor auto’s en motoren maar dat daarop een uitzondering wordt gemaakt voor brommobielen. Na bezwaren van aanwonenden, de Weidevogel Vereniging en het Puttense Stoomgemaal is het totale verbod teruggedraaid en heeft u zowel binnen als buiten de spitstijden toegang tot het bestemmingsgebied met uw brommobiel.

Het loont de moeite om te onderzoeken waar uw mogelijkheden liggen om een polder, landgoed of bos te bezoeken.

Ik ben erg blij met de vrijheid die ik daardoor krijg, ik had dit kikkerconcert namelijk voor geen goud willen missen.