Waarom geldt het C09 verkeersbord ook voor brommobielen?

Dit is deel 2 van 4 blogs over de verkeersborden die vaak verwarring oproepen bij brommobilisten in de serie Wel of niet?

Wel of niet, deel 2

We gaan verder met het meest beruchte verkeersbord in Nederland, het C09 bord. Alleen in Nederland wordt dit bord op hoofdwegen en N-wegen gebruikt om brommobilisten van een wegdeel te weren, in omliggende landen bestaat deze situatie niet. Er is veel voor te zeggen dat dit moet veranderen maar helaas is het nog niet zo ver.

Het C09 verkeersbord is duidelijk. Toch?

Ze staat er niet op als plaatje, de brommobiel. Toch is het C09 verkeersbord in Nederland het belangrijkste bord voor brommobilisten want de plaatsing van dit bord bepaalt of je verder mag rijden op veel hoofdwegen en sommige landwegen.

Zoals je op de pagina Verkeersborden op deze website kan zien is de officiële tekst:

Dit is een C09 bord
Een C09 bord wordt officieel omschreven als:

Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen.

Uitzondering op het C09 Verkeersbord: wanneer er naast de weg een C09 bord staat mag ik daar met mijn brommobiel niet komen, behalve als onderstaand bord daar onder is geplaatst, een OB65 bord.

Een OB65 bord wordt officieel omschreven als:

Uitgezonderd voor Brommobielen.

Precies zoals de tekst op het bord zelf, waarbij OB staat voor onderbord.

In het C09 verkeersbord staat het plaatje van de tractor voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 kilometer per uur (landbouwverkeer) en ook brommobielen. De bromfiets en de fiets staan voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen.

Elk pictogram in het bord staat dus voor een groep weggebruikers, duidelijk!

Het onderbord zorgt juist voor verwarring

In veel situaties wordt het verkeersbord hierboven voorzien van het onderbord zoals hieronder te zien is. En dát bord zorgt voor verwarring bij de weggebruikers en verkeershandhaving want welke weggebruiker wordt er nou bedoeld met dit bord, alleen de tractor of ook de brommobiel?

Wanneer het onderbord OB55 er onder geplaatst is met de tekst ‘uitgezonderd’ en de afbeelding van een tractor dan wordt daarmee niet de gehele categorie bedoeld. Het verbod blijft dus gelden voor Landbouwverkeer (ruiters, door paard(en) getrokken wagens en motorvoertuigen die niet sneller kunnen dan 25 km/u) en bromfietsen, fietsers en gehandicaptenvoertuigen maar tractors én brommobielen die wel 45 km/u kunnen mogen hier doorrijden.

Een voorbeeld

Een voorbeeld van het C9 verkeersbord en het onderbord OB55 (welke kan variëren in tekst en afbeeldingen) vind je bij Zaltbommel waar de situatie vaak vragen oproept bij weggebruikers. In deze situatie wil de wegbeheerder de ruiters en door paard(en) getrokken wagens weren van het wegdeel. Waar op het onderbord de tractor staat afgebeeld worden dus tractoren en brommobielen bedoeld.

Er is hier gekozen voor de combinatie van het C09 verkeersbord en het aangepaste OB55 onderbord.

Juist de hoeveelheid van varianten van het OB55 verkeersbord maakt het dus verwarrend, daarom is het goed om als brommobilist de onderstaande regel helder in je hoofd te hebben:

Op hoofdwegen ben ik de tractor. Zie ik een onderbord met een tractor onder een C09 verkeersbord dan mag ik daar doorrijden.

De ideale situatie

Ideaal zou natuurlijk zijn wanneer er maar twee varianten zouden bestaan voor onderborden m.b.t. brommobielen (klik voor grote afbeelding).