Waarom geldt het C09 verkeersbord ook voor brommobielen?

Het onderstaande artikel betreft slechts een deel van de verkeersborden en regels die op brommobielen van toepassing zijn. Na de Corona crisis zal Kronkelroutes.nl in samenwerking met Ligier Group Benelux workshops Navigeren aanbieden aan nieuwe, beginnende en ervaren brommobilisten in Nederland waarin alle aspecten van rijden met een brommobiel worden behandeld. Hou hiervoor de Agenda op deze website in de gaten.

Het C09 verkeersbord is duidelijk

Ze staat er niet op als plaatje, de brommobiel. Toch is het C09 verkeersbord in Nederland het belangrijkste bord voor brommobilisten want de plaatsing van dit bord bepaalt of je verder mag rijden op veel hoofdwegen en sommige landwegen.

Zoals je op de pagina Verkeersborden op deze website kan zien is de officiële tekst:

Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen.

In dit bord staat de tractor voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 kilometer per uur (landbouwverkeer) en brommobielen. De bromfiets en de fiets staan voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen.

Elk pictogram in het bord staat voor een groep weggebruikers, duidelijk.

Het onderbord OB55 zorgt juist voor verwarring

In veel situaties wordt het verkeersbord hierboven voorzien van het onderbord zoals hieronder te zien is. En dát bord zorgt voor verwarring bij de weggebruikers en verkeershandhaving want welke weggebruiker wordt er nou bedoeld met dit bord, alleen de tractor of ook de brommobiel?

Wanneer het onderbord OB55 er onder geplaatst is met de tekst ‘uitgezonderd’ en de afbeelding van een tractor dan wordt daarmee niet de gehele categorie bedoeld Het verbod blijft dus gelden voor Landbouwverkeer (ruiters, door paard(en) getrokken wagens en motorvoertuigen die niet sneller kunnen dan 25 km/u) en bromfietsen, fietsers en gehandicaptenvoertuigen maar tractors die wel sneller kunnen dan 25 km/u én brommobielen mogen hier doorrijden.

Een voorbeeld

Een voorbeeld van het C09 verkeersbord en het onderbord OB55 (welke kan variëren in tekst en afbeeldingen) vind je bij Zaltbommel waar de situatie vaak vragen oproept bij weggebruikers. In deze situatie wil de wegbeheerder de ruiters en door paard(en) getrokken wagens weren van het wegdeel. Waar op het onderbord de tractor staat afgebeeld worden dus tractoren en brommobielen bedoeld.

Er is hier gekozen voor de combinatie van het C09 verkeersbord en het aangepaste OB55 onderbord. Omdat dit in de praktijk toch veel vragen opriep heeft de gemeente Zaltbommel er voor gekozen om toch het verkeersbord Geslotenverklaring voor ruiters dat niet meer bestaat in het RVV erbij te plaatsen.

Juist de hoeveelheid van varianten van het OB55 verkeersbord maakt het dus verwarrend, daarom is het goed om als brommobilist de onderstaande regel helder in je hoofd te hebben:

Op hoofdwegen ben ik de tractor. Zie ik een onderbord met een tractor dan mag ik doorrijden.

De ideale situatie

Ideaal zou natuurlijk zijn wanneer er maar twee varianten zouden bestaan voor onderborden m.b.t. brommobielen.