Arkemheen Polder, Puttense Polder, open of toch dicht?

Nu de Arkemheense Polder helemaal is afgesloten voor autoverkeer en de Puttense Polder gedeeltelijk (uitgezonderd bestemmingsverkeer) is het tijd om dit hoofdstuk af te sluiten.

De voor brommobielrijders zo handige route is al ruim een jaar het onderwerp van gesprek en een afdoende oplossing is nog niet gevonden. Gemeente Nijkerk geeft als suggestie de N798 (80km-weg) en de N303 te rijden vanuit Amersfoort richting Harderwijk. Jammer maar het is niet anders. Of toch wel?

Aan het begin van de polderroute vanuit Amerfoort wordt met een bord aangegeven dat de Arkemheen polder gesloten is voor auto verkeer. Dit zou in theorie kunnen betekenen dat langzaam verkeer waaronder tractoren en brommobielen daar nog wel door zouden mogen rijden. De wet is daar niet helemaal duidelijk in: in het ene geval moeten wij autoverkeer volgen, in andere gevallen worden wij geacht om de aanwijzigingen voor tractoren te volgen (C09 verkeersbord).

De gemeente Putten was door de hoorcommissie op bezwaren geadviseerd om een uitzondering te maken voor langzaam verkeer met inbegrip van brommobielen. Helaas is dit advies niet overgenomen in de uitvoering en is het door mij gemaakte bezwaarschrift nog steeds onverminderd van kracht.

Ondertussen hoop ik dat de gemeente Putten terugkomt op hun beslissing om het advies van de hoorcommissie naast zich neer te leggen en heb ik hen kenbaar gemaakt dat het bezwaarschrift overeind blijft staan.

Om problemen met handhaving te voorkomen is het verstandig om een alternatieve route van Amersfoort naar Ermelo te vinden. Tijd dus om de door Gemeente Nijkerk gesuggereerde route te verkennen. De routebeschrijving vind je bij de Kronkelroutes op deze website.

De ontwikkelingen met betrekking tot het verlagen van de snelheid op de N303 vanuit Voorthuizen naar Putten worden door ook ons gevolgd, zodra daar nieuws over is volgt dit hier. Het kan namelijk op termijn een veel betere optie zijn om over de Veluwe te rijden.