Einde van de actie Eén bord, één betekenis

Even geleden zijn wij de actie Eén bord, één betekenis! begonnen, waarbij met een petitie en een brief aan Cora van Nieuwenhuizen gewerkt werd aan een aanpassing in het RVV en bewustzijn onder brommobiel gebruikers dat de veiligheid op de openbare weg -met name de N-wegen en landwegen- verbeterd kon worden.

De wens om die actie te voeren kwam voort uit de vele berichten op social media en de ontvangen e-mails van gebruikers van deze website. De petitie heeft tot nu toe ruim 100 ondertekenaars ontvangen en dat is te weinig om een basis te vormen om bij de regering in Den Haag ons sterk te maken voor een verandering.

Ook ontvingen wij deze week een schrijven van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat waarin minister Cora van Nieuwenhuizen aangeeft dat er onvoldoende basis is om een verandering in het RVV door te voeren. In de brief zelf geeft zij blijk van zorgvuldig lezen van het verzoek dat wij in onze brief instuurden zij inmiddels op andere manieren bezig is om hetzelfde doel na te streven, zoals gezegd, de verbetering van de veiligheid van verkeersdeelnemers dus ook brommobielrijders.

De brief kan je hier downloaden omdat ik vind dat iedereen recht heeft op inzage in het antwoord dat zij geeft. Verder bedank ik ook alle ondertekenaars van de petitie; bedankt voor jullie bereidheid om mee te werken hieraan! De petitie laat ik nog even staan, mocht er ineens een enorm aantal ondertekenaars zijn wat het aannemelijk maakt dat wij en het ministerie ons vergissen dan zullen wij doorgaan met de actie.

Het belangrijkste dat ik uit de actie haal is: er is vooruitgang en het kan leiden tot een betere veiligheid van zowel brommobielrijders als overig wegverkeer. In die zin is er dus resultaat behaald. Maar voor nu laten wij dit rusten, er is genoeg gedaan.