Goed nieuws uit Zutphen

Een wijk in Zutphen die grotendeels onbereikbaar was voor brommobilisten is sinds december eindelijk ook voor hen met de brommobiel legaal bereikbaar.

Om doorgaand verkeer in de deelwijken van de wijk Leesten te voorkomen was er vanaf het begin van de bouw van de wijk een verbod voor motorvoertuigen om van de ene naar de andere deelwijk te rijden en werd men geacht de rondweg te nemen maar waar een C9 bord geldt. Brommobilisten werden daardoor gedwongen binnen hun wijk te blijven.

Diverse bewoners van deze wijk in Zutphen gingen daarom het gevecht met de gemeente aan maar daarvoor was nogal wat correspondentie (schriftelijk en per e-mail) nodig voordat zij überhaupt antwoord kregen. Hoewel er in het verleden toch al veel meer mensen over dit onrecht contact hadden opgenomen was er nog steeds niets veranderd.

De verkeersdeskundige werkzaam bij de gemeente Zutphen bleek volgens een bewoner die anoniem wil bijven niet zo kundig te zijn waardoor er onduidelijkheid bij de gemeente bleef over welke regels er voor brommobielen gelden. Zij ging dus wat verder en stuurde ook het van toepassing zijnde wetsartikel op over de gedragsregels waaraan een brommobilist moet voldoen.

Nadat er weer een lange tijd overheen ging kwam daar eindelijk het verwachte antwoord dat de gemeente het verkeersbesluit geldend voor die wijk zou gaan aanpassen en er nieuwe borden geplaatst zouden worden. Uiteindelijk duurde het -nadat het besluit werd genomen- nog twee maanden omdat de plannen ter inzage lagen voor mogelijke bezwaarmakenden en is het inmiddels uitgevoerd met de plaatsing van nieuwe borden.

Brommobilisten zijn in ieder geval op die locatie niet meer beperkt in hun vrijheid.

Heb jij met een situatie te maken waarbij je beperkt wordt in je bewegingsvrijheid met jouw brommobiel? Stuur jouw verhaal met groot formaat foto in naar redactie@kronkelroutes.nl.

* Kronkelroutes behoudt zich het recht om ingezonden materiaal niet te plaatsen of redactioneel aan te passen voor leesbaarheid.