Renovatie Waterweg bij Nulde duurt nog even

De voor brommobilisten populaire route op de Veluwe langs Buurtschap Hoef, Steenenkamer en Telgt over de Waterweg is al heel lang een bron van ergernis voor alle gebruikers van die weg.

Er is een renovatie voorbereid waarvan een klein deel al is uitgevoerd wat al een enorme verbetering is. Zo zijn splitsingen aangepast voor de verkeersveiligheid met verhogingen en grove basaltblokken om bochten af te snijden te voorkomen en zijn er op diverse andere plaatsen snelheidsbeperkende maatregelen genomen.

De Koeienoversteek bij Telgt

Maar hoe mooi de Waterweg bij Telgt ook is geworden (en veiliger), zo slecht is het deel vanaf de Arlersteeg bij Buurtschap Hoef richting Putten en Ermelo. Door verzakkingen bij Steenenkamer en provisorisch onderhoud van vorstschade is het wegdek zeer slecht geworden en zijn gaten in de weg tijdelijk met plakken asfalt gevuld totdat de grote renovatie van start gaat.

Op moment van dit schrijven wordt op diverse locaties op de Waterweg de vorstschade die deze winter is ontstaan verholpen. Navraag naar aanleiding van deze wegafsluitingen bij Gemeente Putten leverde het volgende (voorzichtig positieve) antwoord op:

“De huidige werkzaamheden aan de Waterweg, Zuiderzeestraatweg en enkele andere wegen in het westelijke buitengebied betreffen spoedreparaties i.v.m. opdooi. We doen ons best om de Waterweg en Zuiderzeestraatweg voor het weekend weer open te stellen en de overige wegen uiterlijk eind volgende week.

De langverwachte reconstructie van de Waterweg en Zuiderzeestraatweg laat op zich wachten. Door bezwaren en moeizame grondverwerving is het helaas nog niet mogelijk met de werkzaamheden te starten. Maar we blijven ons inzetten voor een zo spoedige mogelijke afronding van de procedures en gesprekken met grondeigenaren.

Overigens krijgen de Waterweg en Zuiderzeestraatweg bij de reconstructie geen nieuwe bestrating, maar asfalt met kantstroken van beton. Daarnaast komt er een vrij liggend fietspad.”

Voorlopig zullen we dus nog even moeten wachten op een glad en strak wegdek en ziet het er nog uit zoals in onderstaande filmpje. Wordt vervolgd.