Teken de petitie!

Eén bord, één betekenis! In de afgelopen maanden heb ik op internet goed gekeken naar reacties, verhalen en commentaren op social media van brommobiel gebruikers met betrekking tot het gebruik van landwegen en N-wegen in Nederland en heb aan de hand daarvan een inventarisatie gemaakt. De conclusies vind je hieronder.

  • Vrijwel iedereen vindt het lastig om gebruik te maken van N-wegen vanwege het snelheidsverschil met het overige verkeer, een paar mensen hadden er geen moeite mee
  • Op veel plaatsen in Nederland worden in combinatie met het C09 verkeersbord diverse varianten gebruikt van het OB65 onderbord wat tot verwarring leidt
  • Landwegen zijn lang niet overal beschikbaar als veilig alternatief voor N-wegen

Uit de bovenstaande conclusies kan je herleiden dat er onder brommobiel rijders een grote behoefte is aan de volgende veranderingen:

  • Schaf het verkeersbord C09 af
  • Verlaag de maximale snelheid op N-wegen naar 70 km per uur
  • Eenzelfde onderbord “uitgezonderd brommobielen en tractoren” (OB65) met één betekenis in heel Nederland wanneer het C09 verkeersbord niet uit het RVV kan
  • Openstelling van alle landwegen voor brommobielen

Ik deel deze ervaringen en de behoefte met medegebruikers. Op het bij deze website horende YouTube kanaal zijn diverse voorbeelden te vinden van gevaarlijke situaties op N-wegen, gefilmd met een dash cam. Daarom heb ik een petitie opgezet en tegelijkertijd een brief naar minister van verkeer en waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, gestuurd. De inhoud van deze brief kan je hier downloaden. Zowel in de petitie als in de brief aan de minister zijn bovenstaande inventarisatie en wensen verwerkt.

Ben je het eens met wat je leest en ondervind jij dezelfde problemen in het verkeer, teken dan de petitie. Wanneer er genoeg ondertekeningen zijn voor de sluitingsdatum dan zal ik dit gebruiken om een statement naar de huidige regering te maken in de hoop dat de voorgestelde veranderingen kunnen worden verwerkt in het RVV en het straatbeeld. Eén voordeel dat er zomaar uit zou kunnen volgen is dat het een positief effect op het stikstofprobleem door de voorgestelde snelheidsverlaging.

Doe jij mee? Teken dan de petitie!