Verkeersborden

 De verkeersborden op deze pagina zijn ook te koop als eBook voor op je smartphone.

Het is natuurlijk heel handig, een eBook op jouw smartphone waarin je kan nakijken wat nou ook weer die verkeersregels zijn waar je met je brommobiel mee te maken krijgt. Het kan nu ook met dit handige boekje waarin je behalve de borden zelf ook de uitleg ervan kan vinden. Via bovenstaande link kan je de Android en iPhone versie vinden.

REGELGEVING

Voor de 45 km auto gelden de volgende regels en bepalingen:

 • Maximum leeggewicht van 425 kg
 • Maximum snelheid van 45 km per uur
 • Voor dieselmotoren geldt een maximum vermogen van 6 kW, dat is 8,2 pk
 • Voor benzinemotoren geldt een maximum cilinderinhoud van 50 cc
 • Voor het besturen is een brommobielrijbewijs (AM) verplicht
 • Mag rijden op de meeste wegen maar niet op de autoweg en niet op de snelweg
 • Verkeersregels voor personenauto’s gelden ook voor brommobilisten
 • Aan de achterzijde van het voertuig moet een 45 km-sticker of -bord zijn bevestigd
 • Moet parkeren op parkeervakken voor auto’s
 • Als de carrosserie open is en er geen gordel aanwezig is, ben je verplicht een helm te dragen
 • Je hoeft geen wegenbelasting te betalen
 • Een WA-verzekering is verplicht

De brommobiel op de openbare weg

In dit overzicht zijn de meest relevante verkeersborden opgenomen voor het gebruik van de brommobiel op de openbare weg. Niet-relevante verkeersborden zijn weggelaten evenals de meeste uitzonderingen op de algemeen geldende regels in het RVV.

Allereerst: met een brommobiel moet je op de rijbaan rijden. Je mag niet op het fietspad en/of een fietsstrook met doorgetrokken streep rijden.

Verbodsborden


Dit is een C02 bord
Een C02 bord wordt officieel omschreven als:

Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij-, of trekdieren of vee.

Hier mag je ook niet met een brommobiel niet rijden, ook niet wanneer er onder het volgende OB54 bord is geplaatst:

Een OB54 bord wordt officieel omschreven als:

Uitgezonderd fietsers en bromfietsers

Precies zoals de tekst op het bord zelf, waarbij OB staat voor onderbord.


Dit is een C06 bord
Een C06 bord wordt officieel omschreven als:

Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen.

Op een rijbaan die door middel van bord C06 gesloten is voor motorvoertuigen met meer dan twee wielen mag ook niet worden gereden met een brommobiel.


Dit zijn de borden C07, C07a en C07b
C07 C07a C07b
De borden C07, C07a en C07b worden respectievelijk officieel omschreven als:

Verboden voor vrachtauto’s, verboden voor bussen en verboden voor vrachtauto’s en bussen.

Op een rijbaan die door middel van deze borden gesloten is voor vrachtauto’s, bussen of beide mag wel worden gereden met een brommobiel tenzij bij bord C07a of C07b de busbaan is voorzien van een obstakel voor auto’s.


Dit is een C08 bord
Een C08 bord wordt officieel omschreven als:

Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km per uur.

Op een rijbaan die door middel van bord C08 gesloten is voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km per uur, mag worden gereden met een brommobiel.


Dit is een C09 bord
Een C09 bord wordt officieel omschreven als:

Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen.

Uitzondering op het C09 Verkeersbord: wanneer er naast de weg een C09 bord staat mag ik daar met mijn brommobiel niet komen, behalve als onderstaand bord daar onder is geplaatst, een OB65 bord.

Een OB65 bord wordt officieel omschreven als:

Uitgezonderd voor Brommobielen.

Precies zoals de tekst op het bord zelf, waarbij OB staat voor onderbord.


Dit is een C11 bord
Een C11 bord wordt officieel omschreven als:

Gesloten voor motorfietsen.

Motorfietsen zijn hier niet toegestaan. Brommobielen mogen hier wel rijden.


Dit is een C12 bord
Een C12 bord wordt officieel omschreven als:

Gesloten voor alle motorvoertuigen.

Motorvoertuigen zijn alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor, die bestemd zijn om anders dan langs rails te worden voortbewogen.

Brommobielen mogen hier niet rijden, behalve als onderstaand bord daar onder is geplaatst, een OB104 bord en je bestemming alleen bereikbaar is via de route langs dit verkeersbord.

Dit is een C13 bord
Een C13 bord wordt officieel omschreven als:

Gesloten voor brom-, snorfietsers en voor gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor.

Ook op een rijbaan die gesloten is voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor, dus voorzien is van bord C13, mag gereden worden met de brommobiel, een bestuurder van de brommobiel moet immers de regels van een automobilist volgen.


Dit is een C14 bord
Een C14 bord wordt officieel omschreven als:

Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor.

Op een rijbaan die gesloten is voor fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor, dus voorzien is van bord C14, mag gereden worden met de brommobiel, een bestuurder van de brommobiel moet immers de regels van een automobilist volgen.


Dit is een C15 bord
Een C15 bord wordt officieel omschreven als:

Gesloten voor fietsen, bromfietsen en voor gehandicaptenvoertuigen.

Ook op een rijbaan die gesloten is voor bromfietsen, snorfietsen, fietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor, dus voorzien is van bord C15, mag gereden worden met de brommobiel, een bestuurder van de brommobiel moet immers de regels van een automobilist volgen.


Snelheidsbeperkingen

Het lijkt misschien overbodig maar ze zijn toch het vermelden waard, borden die een maximum snelheid aangeven. Brommobielen mogen op de meeste wegen rijden behalve waar harder dan 80 km per uur mag worden gereden. Dat zijn snelwegen, autowegen en een aantal provinciale wegen.


Dit is een A01-50 bord
Een A01-50 bord wordt officieel omschreven als:

Maximum snelheid 50 kilometer per uur.

Auto’s, motoren en vrachtverkeer mogen hier rijden, fietsers, brommers, tractoren en brommobielen mogen hier rijden.


Dit is een A01-60 bord
Een A01-60 bord wordt officieel omschreven als:

Maximum snelheid 60 kilometer per uur.

Auto’s, motoren en vrachtverkeer mogen hier rijden, fietsers, brommers, tractoren en brommobielen mogen hier rijden.


Dit is een A01-70 bord
Een A01-70 bord wordt officieel omschreven als:

Maximum snelheid 70 kilometer per uur.

Auto’s, motoren en vrachtverkeer, fietsers, brommers, tractoren en brommobielen mogen hier rijden. In sommige gevallen wordt hier een C08 bord eventueel met OB65 geplaatst, deze zijn leidend en geven aan of je hier wel of niet mag rijden (zie hierboven).


Dit is een A01-80 bord
Een A01-80 bord wordt officieel omschreven als:

Maximum snelheid 80 kilometer per uur.

Auto’s, motoren en vrachtverkeer mogen hier rijden, fietsers, brommers, landbouwvoertuigen en overige MMBS voertuigen mogen hier niet rijden. Brommobielen mogen hier rijden behalve wanneer er aan het begin van deze weg een C09 bord staat.


Opletten: hier moet je een beslissing nemen

Deze borden kom je tegen langs N-wegen met aansluiting op A-wegen (snelweg). Vaak is dat een situatie met verkeerslichten en voorsorteervakken. Let hier extra goed op dat je het juiste voorsorteervak kiest anders bestaat de kans dat je de snelweg op rijdt.

Waar mag je NOOIT rijden?

G01 Autosnelweg G03 Autoweg

En verder mag je ook niet rijden waar onderstaande borden zijn geplaatst:

G07 G09 G11 G12a G13

Algemene opmerking

Zoals je kan lezen in de omschrijvingen van met name de relevante C09 en C15 borden wordt dus wel degelijk onderscheid gemaakt tussen ‘bromfiets’ en ‘brommobiel’. Hoe zou anders een tractor wèl dat traject mogen rijden met 25 km per uur en een brommobiel niet met 45 km per uur.

De verkeerswet maakt in de handhaving middels verkeersborden onderscheid tussen bromfietsen en brommobielen.

Bij het samenstellen van de pagina Verkeersborden is zorgvuldig getracht een compleet en accuraat overzicht te bieden maar toch is het mogelijk dat er een fout in zit. Heb jij een aanvulling of wijziging? Geef die dan door per e-mail via info@kronkelroutes.nl.

Laatst bijgewerkt: 16 juni 2021