Verkeersborden in België

De vierwieler op de openbare weg

In dit overzicht zijn de meest relevante verkeersborden opgenomen voor het gebruik van de vierwieler op de openbare weg. Niet-relevante verkeersborden zijn weggelaten evenals de meeste uitzonderingen op de algemeen geldende regels in de Verkeerswet zoals gedefinieerd in Titel III Hoofdstuk II van het Belgische Koninklijk Besluit van 1 december 1975 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. (B.S. 09.12.1975) – Serie A.

Allereerst: met een vierwieler moet u op de rijbaan rijden. U mag niet op het fietspad en/of een fietsstrook met doorgetrokken streep rijden.

Hieronder ziet u binnenkort alle verkeersborden en regels van toepassing op het gebruik van een vierwieler in België.

Bij het samenstellen van de pagina Verkeersborden is zorgvuldig getracht een compleet en accuraat overzicht te bieden maar toch is het mogelijk dat er een fout in zit. Heeft u een aanvulling of wijziging? Geef deze dan alstublieft door per e-mail via info@kronkelroutes.be.

Laatst bijgewerkt: 26 maart 2022