Verkeersborden

Onderaan deze pagina vind je een link om dit overzicht te downloaden als PDF bestand. Handig om uit te printen en in je dashboardkastje te leggen.

De Brommobiel op de openbare weg

In dit overzicht zijn de meest relevante verkeersborden opgenomen voor het gebruik van de Brommobiel op de openbare weg. In onderstaand overzicht zijn de niet-relevante verkeersborden C10, C11 en C14 weggelaten evenals de meeste uitzonderingen op de algemeen geldende regels in het RVV.

Met een brommobiel moet u op de rijbaan rijden. U mag niet op het fietspad en/of een fietsstrook met doorgetrokken streep rijden.

1. Verbodsborden

Dit is een C06 bord

C06 verkeersbord

Een C06 bord wordt officieel omschreven als:

Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen.

Op een rijbaan die door middel van bord C06 gesloten is voor motorvoertuigen met meer dan twee wielen mag ook niet worden gereden met een brommobiel.

Dit is een C08 bord

C08 verkeersbord

Een C08 bord wordt officieel omschreven als:

Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25km per uur.

Op een rijbaan die door middel van bord C08 gesloten is voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km per uur, mag worden gereden met een brommobiel.

Dit is een C09 bord

C09 verkeersbord

Een C09 bord wordt officieel omschreven als:

Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen.

Uitzondering op het C09 Verkeersbord: wanneer er naast de weg een C09 bord staat mag ik daar met mijn brommobiel niet komen, behalve als onderstaand bord daar onder is geplaatst, een OB65 bord.

Een OB65 bord wordt officieel omschreven als:

Uitgezonderd voor Brommobielen

Precies zoals de tekst op het bord zelf, waarbij OB staat voor onderbord.

Dit is een C12 bord

C12 verkeersbord

Een C12 bord wordt officieel omschreven als:

Gesloten voor alle motorvoertuigen.

Motorvoertuigen zijn alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor, die bestemd zijn om anders dan langs rails te worden voortbewogen. Brommobielen mogen hier niet rijden, behalve als onderstaand bord daar onder is geplaatst, een OB104 bord. In dat geval is je bestemming alleen bereikbaar via de route langs dit verkeersbord.

Dit is een C13 bord

C13 verkeersbord

Een C13 bord wordt officieel omschreven als:

Gesloten voor brom-, snorfietsers en voor gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor.

Ook op een rijbaan die gesloten is voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor, dus voorzien is van bord C13, mag gereden worden met de brommobiel, een bestuurder van de brommobiel moet immers de regels van een automobilist volgen.

Dit is een C15 bord

C15 verkeersbord

Een C15 bord wordt officieel omschreven als:

Gesloten voor fietsen, bromfietsen en voor gehandicaptenvoertuigen.

Ook op een rijbaan die gesloten is voor bromfietsen, snorfietsen, fietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor, dus voorzien is van bord C15, mag gereden worden met de brommobiel, een bestuurder van de brommobiel moet immers de regels van een automobilist volgen.

Zoals je hierboven kan lezen, in de omschrijvingen van met name de relevante C09 en C15 borden wordt dus wel degelijk onderscheid gemaakt tussen ‘bromfiets’ en ‘brommobiel’. Hoe zou anders een tractor wèl dat traject mogen rijden met 25 km per uur en een brommobiel niet met 45 km per uur.

De verkeerswet maakt in de handhaving middels verkeersborden onderscheid tussen bromfietsen en brommobielen.

2. Snelheidsbeperkingen

Het lijkt misschien overbodig maar ze zijn toch het vermelden waard, borden die een maximum snelheid aangeven. Brommobielen mogen op de meeste wegen rijden behalve waar 80 km per uur of harder mag worden gereden. Dat zijn snelwegen, autowegen en de meeste provinciale wegen.

Dit is een A01-60 bord

Een A01-60 bord wordt officieel omschreven als:

Maximum snelheid 60 kilometer per uur

Auto’s, motoren en vrachtverkeer mogen hier rijden, fietsers, brommers, tractoren en brommobielen mogen hier rijden.

Dit is een A01-70 bord

Een A01-70 bord wordt officieel omschreven als:

Maximum snelheid 70 kilometer per uur

Auto’s, motoren en vrachtverkeer, fietsers, brommers, tractoren en brommobielen mogen hier rijden. In sommige gevallen wordt hier een C08 bord eventueel met OB65 geplaatst, deze zijn leidend en geven aan of u hier wel of niet mag rijden (zie hierboven).

Dit is een A01-80 bord

Een A01-80 bord wordt officieel omschreven als:

Maximum snelheid 80 kilometer per uur

Auto’s, motoren en vrachtverkeer mogen hier rijden, fietsers, brommers en tractoren mogen hier niet rijden. Brommobielen mogen hier rijden behalve wanneer aan het begin van deze weg een C09 bord is geplaatst.

Conclusie:

  1. Wanneer een C08 bord wordt gebruikt dan mogen autos, brommobielen, bromfietsen en fietsen daar rijden. Tractoren echter niet.
  2. Wanneer een C09 bord wordt gebruikt in combinatie met een OB65 bord dan mogen autos en brommobielen daar rijden. Tractoren, bromfietsen en fietsen echter niet.
  3. Wanneer een C12 bord wordt gebruikt dan mogen fietsen, bromfietsen, en tractoren daar rijden. Auto’s, brommobielen en motoren echter niet.
  4. Wanneer een C13 bord wordt gebruikt dan mogen autos, tractoren en brommobielen daar rijden. Bromfietsen echter niet.
  5. Wanneer een C15 bord wordt gebruikt dan mogen zowel tractoren als brommobielen daar rijden. Bromfietsen en fietsen echter niet.
  6. Bij de borden A01-60, A01-70 en A01-80 mogen brommobielen rijden tenzij er een C09 bord staat.

Download bovenstaande uitleg als PDF bestand

Laatst bijgewerkt: 18-04-2019

Delen: